HYGEIA Uppföljningsmöte Juni

HYGEIA Uppföljningsmöte Juni

08.07.2021

HYGEIA-konsortiet höll sina onlineprojektmöten den 14:e och 17:e juni i två sessioner. Representanter från varje partnerorganisation deltog i mötet online via Teams eftersom covid-19-pandemin fortfarande utgör risk för resor. Under den första mötessessionen delade partnerna med sig av uppdateringarna från projektets intellektuella resultat och gjorde korta presentationer kring deras framsteg. De tekniska partnerna -miThings, Tech4Care och Innatolia- informerade konsortiet om sina resultat från litteraturen och seriösa spelrecensioner som understryker potentialen med gamification-metoder inom hälsovårdsträning. Samtidigt har kunskapspartnerna -Universita Politecnica Delle Marche (UNIVPM) och Fundacion para la Formacion e Investigacion Sanitarias de la Region de Murcia (FFIS) – initierat att skapa en manual för personlig hygien och miljöhygien som kommer att vara en värdefull resurs för vårdpersonal rörande deras hygienutbildning. En behovsanalys, en intellektuell produktion, utarbetas också av Linköpings universitet i samarbete med UNIVPM och FFIS för att vetenskapligt fastställa luckorna i den hygienutbildning som riktar sig till vårdmiljöerna. Den andra projektmötessessionen ägnades åt projektledningsrelaterade ämnen, inklusive administrativa uppgifter, spridning av information och uppföljning.

08.07.2021