Partner

Inblandade organisationer

miThings är ett företag som arbetar med tjänster och produkter inom domänen Internet of Things och eHealth. miThings huvudfokus är att utveckla och tillhandahålla tekniska lösningar för organisatoriska kunder, inklusive informationssystem och plattformar, internet-of-things (IoT)-lösningar och mobilapplikationer för egenvård. miThings erbjuder även professionella tjänster som inkluderar mjukvaruutveckling och systemlösningar, med fokus på att integrera av uppkopplade enheter till olika kundapplikationer och internet.
Tech4Care är ett innovativt nystartat företag som fungerar som ett centrum för forskning och utveckling (FoU), rådgivning och utbildning, med syfte att förnya vården för människor i ett tillstånd av svaghet, beroende och med kroniska tillstånd. Tech4Care syftar till att mobilisera tvärvetenskaplig expertis och resurser för att utveckla innovativa program som stödjer patienter i deras dagliga liv, så att de kan leva mer självständigt och dra nytta av bättre hälsa och livskvalitet.
Innatolia R&D LLC är en innovativ start-up, belägen i Istanbul, Turkiet. Innatolia har åtagit sig att erbjuda konsulttjänster, utbildningar och FoU-tjänster inom området hållbar utveckling, allt från hälsovård till miljöskydd. Innatolias uppdrag är att tillhandahålla hållbara lösningar för framtidens komplexa hållbarhetsutmaningar.

Polytechnic University of Marche är ett offentligt universitet i Ancona, Italien. Den har cirka 17 000 studenter och omfattar fem fakulteter (ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, ekonomisk vetenskap, medicin och jordbruksvetenskap), som permanent sysselsätter cirka 550 akademiker och 550 teknisk/administrativ personal.

I nära samarbete med näringslivet och samhället bedriver Linköpings universitet (LiU) världsledande, gränsöverskridande forskning inom bland annat materialvetenskap, IT och hörsel. I samma anda erbjuder universitetet många innovativa utbildningar, många av dem med tydlig yrkesinriktning, som leder till behörighet som till exempel läkare, lärare, ekonomer och ingenjörer.

Stiftelsen för hälsoutbildning och forskning i regionen Murcia (FFIS/IMIB) är en ideell stiftelse inom den offentliga sektorn, inrättad för att stödja och främja utbildning och forskning inom hela hälsosektorn i regionen Murcia. Ansvarig för att hantera fortbildningen av dess 21 000 yrkesverksamma samt utvecklingsledning, spridning och främjande av biomedicinska forskningsprogram och förvaltning av regionala forskningsstrukturer i institutioner och vårdcentraler.