Nyheter

Nyheter

14.10.2021

HYGEIA Uppföljningsmöte September

Per månad

Uppföljningsmötet för HYGEIA-projektet har hållits den 15:e och 16:e september i två sessioner och behandlade projektets resultat och ledning. Trots den höga vaccinationsfrekvensen i Europa har mötet hållits den…

08.07.2021

HYGEIA Uppföljningsmöte Juni

Per månad

HYGEIA-konsortiet höll sina onlineprojektmöten den 14:e och 17:e juni i två sessioner. Representanter från varje partnerorganisation deltog i mötet online via Teams eftersom covid-19-pandemin fortfarande utgör en risk för resor…

04.03.2021

HYGEIA 1:a transnationella mötet

Per månad

HYGEIA-projektet har officiellt startat vid vårt första transnationella möte den 9 februari. Mötet, som varade i 3 timmar, hölls online via Teams på grund av pandeminrestriktioner…