Hem

HYGEIA

tillhandahålla uppdaterad, pålitlig och lättillgänglig yrkesmässig utbildning och träning

HYGEIA-projektet syftar på att stärka yrkesutbildning för vårdpersonal om nyckelkunskaper och kompetenser relaterade till personlig hygien och miljöhygien

E-LEARNING MULTIMEDIAKURS

En mobilapplikation kommer att göra det möjligt för vårdpersonal att systematiskt lära sig om hygien, dess betydelse och konsekvenser,

hur man upprätthåller hygien i arbetsmiljön

Bra övningar och tips för att ta itu med de vanligaste problemen i varje vårdmiljö (sjukhus, kommunal vård och omsorg)

Det kommer att innehålla ett seriöst spel för lärande genom en gamification-strategi

UTBILDNINGSHANDBOK FÖR PERSONLIG HYGIEN OCH MILJÖHYGIEN

Manualen kommer att rikta in sig på hälso och sjukvårdpersonal samt stödpersonal som är anställd i olika vårdmiljöer

Den kommer att innehålla rekommendationer för det dagliga arbetslivet om hur man följer vanliga och sammanhangsspecifika regler för personlig och miljöhygien

Innehållet kommer att vara olika efter typ av yrke (hälso och sjukvårdpersonal samt stödpersonal)

BEHOVSANALYS

Ett frågeformulär kommer att utvecklas och spridas till vårdpersonal inom alla länder för konsortiet (för att samla in deras utbildningsbehov, förstå de bästa digitala utbildningsalternativen och deras preferenser) samt till chefer för vårdinrättningar (för att förstå nuvarande organisationspolicy och samla in god praxis).

En slutrapport kommer att tas fram med (kvantitativ och kvalitativ) dataanalys.

VEM ÄR HYGIEIA

Gudinnan för hälsa, renlighet och sanitet

En av de fem döttrarna till Asclepius, medicinens gud. Hygieia är personifieringen av hälsa, renlighet och sanitet. Som chefsskötare till sin far var hon mer direkt förknippad med renlighet, hur man lever ett långt liv och förebyggande av sjukdom.

Hennes namn är källan till ordet ”hygien”.

Partnerorganisationer