E-Eğitim Multimedya Kursu

1. Proje Çıktısı: E-Eğitim Multimedya Kursu

Bu proje çerçevesinde, proje hedefinin katılımını teşvik etmek ve sağlık kurumlarında çalışanlar için geleneksel öğrenme yaklaşımlarına karşı geliştirilen VET (Mesleki Eğitim ve Öğretim) paketinin etkinliğini artırmak için yenilikçi bir ciddi oyun tasarlanacaktır. HYGEIA, gerekli miktarda kullanılabilir veriyi öngörmektedir. Böylece oyun; süresi, karmaşıklığı ve müdahaleciliği, hedef grup ve alandaki uzmanlar tarafından belirtilen gereksinimler ve ihtiyaçlar doğrultusunda sıfırdan modellenecek ve tasarlanacaktır. Bu, oyun “seviyelerinin” tasarımının daha yeterli bir şekilde modellenmesine, daha kapsamlı sonuçlar sağlamasına ve bir dizi kağıt test veya eğitim alıştırmalarının aksine veri toplama kalitesinin artmasına izin verecektir. Bu şekilde geliştirilen ciddi oyun, aşağıdaki nedenler ve özellikler nedeniyle yenilikçi olacaktır:

a) kullanıcının yeteneklerinin sürekli takibi;

b) hedef kullanıcının yeteneklerini doğru bir şekilde eğitmek için uygun sayıda adımın belirlenmesi;

c) oyuncu performansına ayak uydurulması ve performansın “yarım adım” önünde durulması;

d) doğal etkileşim ve “neredeyse hiç öğrenme” eğrisi;

e) yaparak-öğrenme egzersizine katılım;

f) farklı zorluk seviyeleri sunmak;

g) sosyal ve kültürel arka planı ve teknik okuryazarlığı dikkate alarak, hedef demografi için en doğal oyun modeli üretmek.

Oyun, dijital becerileri düşük çalışanlar için bile sezgisel olmalıdır. Etkileşimi artırmak ve düzenli kullanıma izin vermek için gözetim olmadan da oynanması kolay olmalıdır. Aslında oyunlaştırma özellikleri kullanılarak çalışanlara gerekli motivasyon düzeyi sağlanacak ve daha yüksek eğitim hedeflerine ulaşmaları sağlanacaktır.

Oyunun sanal etkileşimli ortamı, maksimum teknik aktarılabilirlik için evrensel, çok platformlu bir oyun motoru kullanılarak tasarlanacak ve bu ilk aşamada bile, pahalı veya özel donanım gerektirmeyen, en uygun fiyatlı masaüstü ve mobil platformlarda çalışacaktır.