İhtiyaç Analizi

3. Proje Çıktısı: İhtiyaç Analizi

Bu proje çıktısı, sağlık çalışanlarına özel anketler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu hedef grup sağlık profesyonellerinden (doktorlar, hemşireler), yardımcı sağlık çalışanlarından (fizyoterapistler, ergoterapistler) ve destek personellerinden (hemşire yardımcısı, koğuş memurları) oluşur. İlk amaç, bu hedef grubun ana profillerini, ihtiyaçlarını, teknoloji kullanımlarını ve dijital becerilerini anlamak ve sadece anket yoluyla yaklaşılacak olanların da ortaya çıkartılmasıdır. Bunun, nihai VET (Mesleki Eğitim ve Öğretim) paketinin kapsayıcılığını artırması beklenmektedir. İkinci amaç, sağlık çalışanı kategorilerine dijital teknolojiler aracılığıyla kapsayıcı bir VET paketinin nasıl sunulacağı konusunda bir tavsiye geliştirmektir. Üçüncü amaç, çalışan profesyonelleri desteklemek ve eğitmek için sağlık politikalarını anlamak ve proje ülkelerinde doğru uygulamaları toplamaktır. Bu çalışma, işlevsel ve diğer çıktıların gerçekleşmesine hazırlayıcı olacaktır.