Hygienmanual

Projektresultat 2: Manual för personlig hygien och miljöhygien

Den andra intellektuella produktionen kommer att syfta till att utveckla en lättläst och användbar handbok för vårdpersonal kring vilka regler och rekommendationer som ska tillämpas i deras dagliga arbetsliv för att upprätthålla hygien och säkerhet. Den innehåller en handbok och viktigt innehåll för utbildning av varje kategori av målgruppen (hälso och sjukvårdpersonal samt stödpersonal).