HYGEIA Uppföljningsmöte September

HYGEIA Uppföljningsmöte September

14.10.2021

Uppföljningsmötet för HYGEIA-projektet har hållits den 15 och 16 september i två sessioner och behandlade projektets resultat och ledning. Trots den höga vaccinationsfrekvensen i Europa har mötet hållits på Microsoft Teams eftersom Delta-varianten fortfarande betraktas som en barriär inför internationella resor. Mötessessionen onsdagen den 15 september har ägnats åt att diskutera framstegen för de intellektuella resultaten och dela uppdateringarna, följt av presentationer av IO-ledare. Några betydande steg har markerats med hygienmanualen, det andra projektresultatet från HYGEIA-projektet och leds av kunskapspartnerna -Universita Politecnica Delle Marche (UNIVPM) och Fundacion para la Formacion e Investigacion Sanitarias de la Region de Murcia (FFIS)-. Linköpings universitet har också gjort viktiga framsteg i utformningen av behovsanalysen, det tredje projektresultatet, som kommer att cirkuleras under de kommande månaderna bland HYGEIAs målgrupp. Den andra mötessessionen tilldelades projektledning, spridning av information och uppföljning, ledd av MiThings, Tech4Care och Innatolia. Det har varit ett fruktbart möte som förebådar lovande utvecklingar för HYGEIAs framtid.