HYGEIA Haziran Proje Takip Toplantısı

HYGEIA Haziran Proje Takip Toplantısı

08.07.2021

HYGEIA Konsorsiyumu online proje toplantılarını 14 ve 17 Haziran tarihlerinde iki oturumda gerçekleştirdi. COVID-19 pandemisi hala seyahat etmek için risk oluşturduğundan, her bir ortak kuruluştan temsilciler toplantıya Teams aracılığıyla çevrimiçi olarak katıldı. İlk toplantı oturumunda ortaklar, projenin fikri çıktıları hakkındaki güncellemeleri paylaştılar ve ilerlemeleri hakkında kısa sunumlar yaptılar. Teknik ortaklar -miThings, Tech4Care ve Innatolia- sağlık eğitiminde oyunlaştırma yaklaşımlarının potansiyelini vurgulayan literatür ve ciddi oyun incelemelerinden elde ettikleri bulgular hakkında konsorsiyumu bilgilendirdi. Bu arada, bilgi ortakları -Universita Politecnica Delle Marche (UNIVPM) ve Fundacion para la Formacion e Investigacion Sanitarias de la Region de Murcia (FFIS)- sağlık profesyonelleri için kişisel ve çevresel hijyeni destekleyen güçlü bir kaynak olacak bir el kitabı oluşturmaya başladı. Linköping Üniversitesi tarafından UNIVPM ve FFIS ile iş birliği içinde sağlık hizmeti ortamlarını hedefleyen hijyen eğitimindeki boşlukları bilimsel olarak belirlemek için bir ihtiyaç analizi, bir entelektüel çıktı da hazırlanmaktadır. İkinci proje toplantısı oturumu, idari görevler, yaygınlaştırma ve izleme dahil olmak üzere proje yönetimi ile ilgili konulara ayrıldı.

08.07.2021