HYGEIA 1:a transnationella mötet

HYGEIA 1:a transnationella mötet

04.03.2021

HYGEIA-projektet har officiellt startat vid vårt första transnationella möte den 9 februari. Mötet som varade i 3 timmar hölls online via Teams på grund av pandeminrestriktioner. Projektpartnerna, Tech4Care SRL och Universita Politechnica Delle Marche från Italien; Fundacion para la Formacion e Investigacion Sanitarias de la Region de Murcia från Spanien; miThings AB och Linköpings universitet från Sverige och Innatolia från Turkiet var närvarande vid mötet med sin projektmedlemmar. Partnerna gjorde korta presentationer kring sina organisationer såväl som personal tilldelad till projektet. Efter partnerorganisationens presentationer har projektets tidslinje och intellektuella resultat diskuterats. Projektuppgifterna har fördelats mellan partnerna utifrån deras roller och kompetens. Mötet avslutades efter avslutande ord.