E-Learning Multimediakurs

Projektresultat 1: E-Learning Multimediakurs

Inom ramen för detta projekt kommer ett innovativt seriöst spel att utformas för att främja engagemanget i projektmålet och för att förbättra effektiviteten av den yrkesutbildningen som utvecklats med traditionella inlärningsmetoder för arbetare i hälsovårdsmiljöer. HYGEIA förutser den nödvändiga mängden användbar data så att spelets körtid, komplexitet och utmaning kommer att modelleras och designas från grunden baserat på de krav och behov som anges av målgrupp och experter på området. Detta kommer att göra det möjligt att modellera spelets ”nivåer” på ett mer lämpligt sätt, för att ge mer heltäckande resultat och öka kvaliteten på datainsamlingen, i motsats till ett antal separata papperstester eller träningsövningar. Det seriösa spelet som sålunda utvecklats kommer att vara innovativt av flera skäl och egenskaper:

a) kontinuerlig spårning av användarens förmågor;

b) fastställa ett lämpligt antal steg för utmaningen för att korrekt träna målanvändarens förmågor;

c) hålla sig ”ett halvt steg” framför spelarens prestationer;

d) naturlig interaktion och liten eller ingen inlärningskurva;

e) engagemang i en övning för att lära sig genom att göra;

f) erbjuda olika svårighetsgrader;

g) taking into account social and cultural background and technical literacy, producing a most natural game model for target demographics.

Spelet ska vara intuitivt även för personal med låg digital kompetens Det ska också vara lätt att spela utan handledning eller stöd, för att förbättra engagemanget och tillåta regelbunden användning. Genom att använda gamification-funktioner kommer i själva verket personalen att förses med den nödvändiga nivån av motivation och kommer att drivas att nå högre utbildningsmål.

Spelets virtuella interaktiva miljö kommer att utformas hjälpa av en universell spelmotor avsedd för flera plattformar med maximal teknisk kompatiblitet och kommer även i detta allra första steg att kunna köras på vanliga stationära och mobila enheter som inte kräver någon dyr eller specialiserad hårdvara.