Behovsanalys

Projektresultat 3: Behovsanalys

Den tredje intellektuella produktionen kommer att syfta till att utveckla undersökningar skräddarsydda vårdpersonal. Denna målgrupp är ganska heterogen och inkluderar hälso- och sjukvårdspersonal (läkare, sjuksköterskor), allierad hälso- och sjukvårdspersonal (fysioterapeuter, arbetsterapeuter) och stödpersonal (undersköterska, avdelningstjänstemän). Det första målet är att förstå de huvudsakliga profilerna, behoven och tekniken (icke-)användning och digitala färdigheter för denna målgrupp, även för dem som endast kommer att nås med hjälp av undersökningen. Detta förväntas öka det slutliga yrkesutbildningspaketets inkludering. Det andra målet är att ta fram rekommendationer om hur man kan närma sig och erbjuda ett inkluderande yrkesutbildningspaket via digital teknik till dessa kategorier av vårdpersonal. Det tredje målet är att förstå hälsovårdspolicyer för att stödja och utbilda anställda yrkesverksamma och samla in god praxis i projektländer. Detta arbete kommer att vara funktionellt och förberedande för förverkligandet av de andra resultaten.